Nieuwbouw

Het Kofschip was lange tijd gehuisvest in twee gebouwen op 5 minuten loopafstand van elkaar. Het schoolbestuur en de gemeente zijn al geruime tijd bezig om nieuwbouw voor Het Kofschip te realiseren. Alle stukken hierover zijn te vinden onderaan deze pagina. 

Na een verbouwing afgelopen zomer, zijn alle groepen samengevoegd op het Turfstekerspad. Dit was de voormalige onderbouwlocatie. Op deze manier besparen wij kosten die we aan het onderwijs ten goede kunnen laten komen en kunnen we als team vanuit één locatie beter samenwerken.

Het bestuur heeft bij de gemeente Ouder-Amstel gevraagd of er nieuwbouw gerealiseerd kan worden, waarbij zowel Het Kofschip, als collega school de Amstelschool, samen onder één dak gehuisvest zouden worden. Wij hebben als school verschillende criteria meegegeven die voor ons van groot belang zijn bij nieuwbouw. Met name behoud van de kleinschaligheid en eigenheid vinden wij belangrijk. In december 2020 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel besloten dat het vooronderzoek naar de locatie Bindelwijk kan beginnen. Terwijl dit vooronderzoek plaatsvindt, gaan wij met ouders, leerkrachten en leerlingen verder bepalen wat onze specifieke wensen zijn. 

De meest belangrijke informatie rondom dit proces is verwerkt in de infographic hieronder:infographic met klikbare links


Visie op toekomstbestendig onderwijs

 

Fase 0 


Aanvraag nieuwbouw Ouderkerk ad Amstel 25-09-2020


Verkenning haalbaarheid huisvesting Het Kofschip


Brief verdiepend onderzoek Bindelwijk – Gemeente Ouder Amstel 02-2021


Nieuwsbericht CVB 29-10-2020

 

Fase 1 


Interview bestuurders Ben en Ineke (nieuwsbrief 9)


Interview Wethouder Willem Jansen (nieuwsbrief 10)


Interview Jan van Heiningen (nieuwsbrief 11)


SMART criteria


Presentatie varianten concept


Ouderavond 9-11-21 het Kofschip


Presentatie voor ouders en omwonenden


Concept Verkeersonderzoek scholen Bindelwijk


ALG Onderwijsgroep vragen ouders aan Onderwijsgroep en gemeente Ouder-Amstel


Notitie 2 scholen onder 1 dak


Moodboard Het Kofschip


Overkoepelend overzicht criteria voor nieuwbouw Het Kofschip – Amstelschool


Overzicht participatietraject onderwijshuisvesting


Bouwkundig renovatie Amstelschool


Doorpakken huisvesting motie definitief


Reactie op haalbaarheidsonderzoek


Jaarlasten scenario 3 en 4


Haalbaarheidsonderzoek Amstelschool


Reactie op haalbaarheidsonderzoek Amstelschool


Bijlage Reactie op haalbaarheidsonderzoek Amstelschool


Brief voor ouders in Ouderkerk – 1 juni 2023