Nieuwbouw

Het Kofschip is al sinds lange tijd gehuisvest in twee gebouwen op 5 minuten loopafstand van elkaar. Het schoolbestuur en de gemeente zijn al geruime tijd bezig om nieuwbouw voor Het Kofschip te realiseren. Alle stukken hierover zijn te vinden onderaan deze pagina. 

Recent zijn er weer allerlei ontwikkelingen in dit proces gaande: 
Het bestuur heeft bij de gemeente Ouder-Amstel gevraagd of er nieuwbouw gerealiseerd kan worden, waarbij zowel Het Kofschip, als collega school de Amstelschool, samen onder één dak gehuisvest zouden worden. Wij hebben als school verschillende criteria meegegeven die voor ons van groot belang zijn bij nieuwbouw. Met name behoud van de kleinschaligheid en eigenheid vinden wij belangrijk. In december 2020 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel besloten dat het vooronderzoek naar de locatie Bindelwijk kan beginnen. Terwijl dit vooronderzoek plaatsvindt, gaan wij met ouders, leerkrachten en leerlingen verder bepalen wat onze specifieke wensen zijn. 

De komende jaren zitten wij nog in de huidige huisvesting. Wel hopen wij spoedig alle groepen op één locatie samen te voegen op het Turfstekerspad, de huidige onderbouwlocatie. Zo besparen wij kosten die we aan het onderwijs ten goede kunnen laten komen en kunnen we als team vanuit één locatie beter samenwerken.

De meest belangrijke informatie rondom dit proces is verwerkt in de infographic hieronder. 

 

Fase 0 

 

Fase 1