Extra ondersteuning

Soms kan een leerling wat meer nodig hebben dan de leerkracht in de klas kan bieden. Wij bieden daarom ook buiten de groepen extra ondersteuning aan leerlingen die leerproblemen en/of gedragsproblemen ondervinden. 

Hiervoor worden de rekenspecialist, gedragsspecialist en leerkrachtondersteuner ingezet. Zij kunnen individueel of met groepjes leerlingen buiten de klas werken. De intern begeleider co├Ârdineert deze extra zorg en denkt mee waar nodig.

Hieronder vindt u ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).