Gedragsprotocol / anti-pest protocol

Het gedragsprotocol is een document waarin beschreven staat hoe wij ons op school gedragen: niet alleen de kinderen, maar ook de leraren en ouders. Het is van groot belang dat de omgang tussen leerlingen en leerkrachten, maar ook tussen leerlingen onderling, goed is. Dat maakt het mogelijk dat we allemaal met plezier naar school komen. Een fijne sfeer en een veilige omgeving op school draagt hieraan bij.

In het gedragsprotocol staat onder andere welke omgangsregels wij hanteren in de school en welke afspraken we met leerlingen hebben gemaakt.

Het gedragsprotocol fungeert als anti-pest protocol. Onze vertrouwenspersoon Melanie Velthuis, fungeert als anti-pest coördinator. Zij is te bereiken via m.velthuis@ogamstelland.nl