Opvang

Beleid Buitenschoolse Opvang (BSO):

Het Kofschip heeft contact met de drie organisaties voor buitenschoolse opvang (BSO) in Ouderkerk: Kind & Co, Tante Kaatje en Small Steps. Kind & Co heeft een locatie voor BSO ín het gebouw van Het Kofschip.


School en opvang werken in nauw overleg met elkaar, we onderschrijven het belang van een veilige omgeving waar kinderen zich gewenst voelen en mogen zijn wie ze zijn. Duidelijk en consequent zijn in wat er van de kinderen verwacht wordt én benoemen wat goed gaat, zorgt voor een prettige sfeer. Dan kan een kind zich ontwikkelen in de richting die het zelf kiest.
De kinderen die bij Tante Kaatje, Small Steps of een van de andere locaties van Kind & Co naar de buitenschoolse opvang gaan, worden bij school opgehaald.

Via de link hieronder kunt u meer lezen over de buitenschoolse opvang op Het Kofschip. 

Beleid Tussenschoolseopvang (TSO):

Voor de tussenschoolse opvang (TSO) heeft Het Kofschip gekozen voor opvang door Woest Zuid.
De tussenschoolseopvang (TSO) wordt verzorgd door Woest Zuid. Dit is een professionele TSO organisatie die met sport en spel de kinderen in beweging krijgt tussen de middag. Zo is er ook veel minder ruimte voor verveling en pesterijen en kan de leerkracht na de pauze direct door met het lesprogramma.. Met Woest Zuid zijn de kinderen heerlijk actief buiten bezig met sport en spel op het grote schoolplein van Het Kofschip.

Om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang (TSO), kunt u kiezen voor een jaarabonnement of een strippenkaart . De TSO kan niet per keer betaald worden. Als uw kind 1 of meer vaste dagen per week overblijft, is een jaarabonnement verplicht.De kosten voor het jaarabonnement zijn het voordeligst en zijn afhankelijk van de hoeveelheid overblijfdagen. Als uw kind af en toe overblijft, kunt u kiezen voor een strippenkaart. Deze koopt u via de administratie van Het Kofschip.

De strippenkaart kost € 10,- voor 5 keer overblijven (€ 2,00 per dag)

Tarieven / Aantal dagen per week

1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

€/per jaar per kind

€ 53,71

€ 107,42

€ 161,13

€ 214,84

Innen automatische incasso vindt 3x per jaar plaats:

eind september (tot aan Kerstvakantie)

eind januari

eind mei (tot einde schooljaar)

€ 20,96

€ 16,37

€ 16,38

€ 41,92

€ 32,75

€ 32,75

€ 62,88

€ 49,12

€ 49,13

€ 83,84

€ 65,50

€ 65,50

Tijden TSO en BSO

 

TSO (1 t/m 4)

TSO (5 t/m 8)

BSO

Maandag

11:30 – 12:00

12:15 – 12:45

14:45 – 18:00

Dinsdag

11:30 – 12:00

12:15 – 12:45

14:45 – 18:00

Woensdag

   

Donderdag

11:30 – 12:00

12:15 – 12:45

14:45 – 18:00

Vrijdag

11:30 – 12:00

12:15 – 12:45

 

Peutergroep

Vanaf 1 mei start Kind&Co binnen de muren van Het Kofschip met de opvang van peuters tussen 2 en 4 jaar oud. Op maandag, dinsdag en donderdag is uw kind van harte welkom van 8.15-13.35 uur om nieuwe vriendjes te maken, zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de basisschool. Binnen een huiselijke sfeer worden de kinderen elke dag opnieuw uitgedaagd.


Op de peutergroep werken wij met de methode Uk & Puk waarbij we door het werken met thema’s elke dag opnieuw verschillende activiteiten aanbieden.


Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Kind & Co via: 030-6004750 (tussen 8.00-14.00 uur), planning@kindenco.nl of https://www.kmnkindenco.nl/pg