Corona

In het voorjaar van 2020 werden wij ook als school verrast door het COVID-19 virus, oftewel Corona. Wij stonden op dat moment aan de start van een nieuwe ontwikkeling om via digitale middelen te kunnen zorgen voor motiverend en passend reken- en taalonderwijs. Door het thuisonderwijs tijdens de lockdown-scholensluiting, heeft deze ontwikkeling een vlucht genomen. Inmiddels zijn wij zover dat onze leerlingen vanaf groep 4 na persoonlijke uitleg van de juf of meester hun reken- en taalopgaven digitaal, en daarmee op hun eigen niveau, kunnen maken (in plaats van in papieren werkboeken). Zo wordt elk kind op het juiste niveau geprikkeld en blijft de kwaliteit zo veel mogelijk gewaarborgd. U leest hier meer over in ons schoolplan en in de beschrijving van de daginvulling van elke groep in de klassenflyers

Door deze ontwikkeling is het vanaf groep 4 ook direct mogelijk om thuisonderwijs aan te bieden, als een leerling of leerkracht onverhoopt in quarantaine komt te zitten. Voor de groepen 1 t/m 3 wordt per situatie gekeken wat wenselijk en haalbaar is. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 volgen wij de protocollen van de overheid en maken wij vooralsnog geen eigen kwaliteitsplan. Het meest recente protocol wat wij volgen vindt u hier: 

 

Beslisboom

 Aan de hand van de beslisboom kunt u als ouder bepalen of uw kind thuis moet blijven: