Corona

Vervangingsbeleid

In het voorjaar van 2020 werden wij ook als school verrast door het COVID-19 virus, oftewel Corona. Wij stonden op dat moment aan de start van een nieuwe ontwikkeling om via digitale middelen te kunnen zorgen voor motiverend en passend reken- en taalonderwijs. Door het thuisonderwijs tijdens de lockdown-scholensluiting, heeft deze ontwikkeling een vlucht genomen. Inmiddels zijn wij zover dat al onze leerlingen na persoonlijke uitleg van de juf hun reken- en taalopgaven digitaal, en daarmee op hun eigen niveau, kunnen maken (in plaats van in papieren werkboeken). Zo wordt elk kind op het juiste niveau geprikkeld en is de kwaliteit gewaarborgd. U leest hier meer over in ons schoolplan en in de beschrijving van de daginvulling van elke groep in de klassenflyers

Door deze ontwikkeling is het ook direct mogelijk om thuisonderwijs aan te bieden, als een leerling of leerkracht onverhoopt in quarantaine komt te zitten.

De kaders en protocollen die de overheid opstelt, vertalen wij steeds naar een eigen kwaliteitsplan. Het meest recente en nu geldende kwaliteitsplan vindt u hieronder. Het is belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de inhoud van dit plan, veel zaken zijn anders geregeld dan voor de coronamaatregelen.

Kwaliteitsplan

De belangrijkste informatie rondom de coronasituatie vindt u in het kwaliteitsplan hieronder. Hierin staan een aantal punten die goed zijn om als ouder van op de hoogte te zijn, zoals: de basisregels, aanpak van de school, de aangepaste schooltijden en het aangepaste TSO-rooster. Ook staat hierin informatie over in welke gevallen ouders de school in mogen en wat er wordt er gedaan wanneer een lid van het team ziek is. Het is handig om dit door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de gang van zaken.

Beslisboom

De beslisboom van de overheid is een handigheidje om te gebruiken wanneer uw kind klachten heeft die lijken op Corona. Hiermee kunt u bepalen of het mogelijk is om uw kind wel naar school te laten gaan. De beslisboom wordt soms vernieuwd, daardoor bestaat de kans dat de versie op onze website niet de meest recente is. Om die reden staat hieronder ook de link naar de website waar altijd de meest actuele versie van de beslisboom te vinden is.