Corona

In het voorjaar van 2020 werden wij ook als school verrast door het COVID-19 virus, oftewel Corona. Wij stonden op dat moment aan de start van een nieuwe ontwikkeling om via digitale middelen te kunnen zorgen voor motiverend en passend reken- en taalonderwijs. Door het thuisonderwijs tijdens de lockdown-scholensluiting, heeft deze ontwikkeling een vlucht genomen. Inmiddels zijn wij zover dat al onze leerlingen na persoonlijke uitleg van de juf hun reken- en taalopgaven digitaal, en daarmee op hun eigen niveau, kunnen maken (in plaats van in papieren werkboeken). Zo wordt elk kind op het juiste niveau geprikkeld en is de kwaliteit gewaarborgd. U leest hier meer over in ons schoolplan en in de beschrijving van de daginvulling van elke groep in de klassenflyers

Door deze ontwikkeling is het ook direct mogelijk om thuisonderwijs aan te bieden, als een leerling of leerkracht onverhoopt in quarantaine komt te zitten.

De kaders en protocollen die de overheid opstelt, vertalen wij steeds naar een eigen kwaliteitsplan. Het meest recente en nu geldende kwaliteitsplan vindt u hieronder. Het is belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de inhoud van dit plan, veel zaken zijn anders geregeld dan voor de coronamaatregelen.

Kwaliteitsplan

De belangrijkste informatie rondom de coronamaatregelen vindt u in het kwaliteitsplan hieronder. Hierin staan alle relevante punten die goed zijn om als ouder van op de hoogte te zijn, zoals: de basisregels, aanpak van de school, de aangepaste schooltijden, wat te doen bij klachten en over het gebruik van mondkapjes. Ook vindt u hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit het kwaliteitsplan. 

 

Beslisboom

 De beslisboom gebruiken wij momenteel niet, omdat kinderen met alle soorten klachten thuis dienen te blijven.