Groep 1 t/m 8

Elke groep volgt een dagindeling van ’s ochtends taal- en rekenonderwijs en in de middag thematische activiteiten. Maar elke leerkracht geeft daar natuurlijk een geheel eigen invulling aan. In de flyers van de klassen, leest u meer over hoe dat per groep gaat.