Onze school

https://youtu.be/BzJjlQCo0B4https://youtu.be/BzJjlQCo0B4

Missie en visie

Onze missie:
Worden wie je bent: met eigenaarschap de toekomst tegemoet!

Onze visie:
Leerlingen werken ontdekkend vanuit intrinsieke motivatie en met gedeelde verantwoordelijkheid om alles uit zichzelf te halen. Iedereen heeft een persoonlijk pakket aan kennis, ervaringen en talenten. Wij willen zoveel mogelijk onderwijs op maat bieden en vanuit persoonlijke leerdoelen werken. Digitalisering wordt daarbij als middel ingezet.

Leerkrachten zijn zelfsturend en werken vanuit eigenaarschap. Zij hebben een professionele en onderzoekende houding en volgen de ontwikkelingen in het onderwijs. Deze worden afgewogen en naast ons schoolsysteem gelegd. Zo zijn wij constant in beweging en in ontwikkeling met elkaar.
Wij vinden transparantie en een ‘open mindset’ belangrijk. Wij zijn kritisch naar ons zelf en staan altijd open voor out of the box ideeën. Daarbij zorgen wij dat wij op alle niveaus op een respectvolle manier met elkaar om gaan.

Identiteit

Op welke manier geeft deze school invulling aan de identiteit?

Vanuit katholieke waarden hebben we op Het Kofschip gezamenlijk onze visie op samen leren geformuleerd: We gaan uit van het goede van de ander. Fouten maken mag. Daar leer je van en je kunt ze een ander leren vergeven. Iedereen krijgt een kans op een nieuwe start. Daarbij helpen we elkaar. Leren is voor ons meer dan alleen kennisoverdracht. Wij willen kinderen leren goed te zorgen voor zichzelf, de ander en de wereld waarin zij leven; ervan te genieten; niet bang te zijn om vragen te stellen en keuzes te maken. Wij willen kinderen nieuwsgierig maken en ze stimuleren om zich te verwonderen over dat wat je misschien niet meteen ziet of begrijpt.

De basis van onze identiteit is dat alle kinderen welkom zijn op Het Kofschip. Iedereen hoort erbij. Tegelijkertijd onderzoeken wij wat identiteit voor ons betekent.
Bij het thematisch werken in de bovenbouw komen ’wereldgodsdiensten’ breed aan de orde.

Schooltijden

Maandag

08:30 – 14:45

Dinsdag

08:30 – 14:45

Woensdag

08:30 – 12:15

Donderdag

08:30 – 14:45

Vrijdag

08:30 – 14:45

Schoolplan

Ons huidig schoolplan loopt van 2020 – 2024. Uit ons schoolplan maken wij steeds een jaarplan met een aantal speerpunten voor dat schooljaar. De schoolplanposter voor dit jaar en ons volledige schoolplan vindt u hieronder. 

Wij zijn een school met een professioneel en betrokken team dat staat voor het best mogelijke onderwijs voor elk kind!


Download de schoolplanposter (pdf)


Download het volledige schoolplan (pdf)


Download het schoolondersteuningsprofiel (pdf)

Schoolgids

Hieronder kunt u de schoolgids vinden van het schooljaar 2023-2024.
De schoolgids is een document bedoeld voor (nieuwe) ouders en wordt elk jaar geactualiseerd. U kunt er inhoudelijke informatie vinden over de school, zoals over de invulling van de onderwijstijd, een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel en de sociale ontwikkeling. Ook staan er praktische zaken in, zoals informatie over de veiligheid op school, het ziek melden van uw kind en de schooltijden4


Download schoolgids 2023-2024 (pdf)