Onze school

In schooljaar 2019-2020 heeft het team van Het Kofschip een flink aantal veranderingen doorgevoerd. Er trad een nieuwe directeur aan en ook het team van leerkrachten en ondersteunend personeel onderging allerlei wijzigingen.

En verandering betekent in dit geval ook vernieuwing. Samen met de medewerkers die al langer op Het Kofschip werkten, zijn wij de school onder de loep gaan nemen en hebben wij onderzocht welke vernieuwingen er nodig waren. Zowel onderwijskundig als op gebied van ICT lagen er mooie uitdagingen. Wij hebben met elkaar een stip op de horizon bepaald en daarvanuit zijn wij een nieuw schoolplan gaan schrijven voor vier schooljaren: 2020-2023. Uit dit schoolplan maken wij steeds een jaarplan met een aantal speerpunten voor dat schooljaar. De schoolplanposter voor dit jaar en het volledige schoolplan vindt u hieronder. 

Inmiddels maakten wij al veel mooie stappen en wij zijn nog steeds aan het bouwen met elkaar. Met dit vernieuwde, professionele en betrokken team staan wij voor het best mogelijke onderwijs voor elk kind!

Schoolgids

Hieronder kunt u de schoolgids vinden van het schooljaar 2021-2022.
De schoolgids is een document bedoeld voor (nieuwe) ouders en wordt elk jaar geactualiseerd. U kunt er inhoudelijke informatie vinden over de school, zoals over de invulling van de onderwijstijd, een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel en de sociale ontwikkeling. Ook staan er praktische zaken in, zoals informatie over de veiligheid op school, het ziek melden van uw kind en de schooltijden.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Via de link hieronder kunt u meer lezen over de buitenschoolse opvang op Het Kofschip.