Nieuwsbrief

De nieuwsbrief komt elke maand uit en wordt per mail naar alle ouders gestuurd. Deze wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen de directie en ouders. Er staat inhoudelijke en bestuurlijke informatie in die voor alle ouders van belang is. Door het te bundelen in de nieuwsbrief hoeven er minder mails naar ouders gestuurd te worden. Er staat ook een selectie in van de activiteiten die in school plaatsvinden, omdat ouders via Parro alleen de activiteiten zien van de groep waar hun kind(eren) inzitten.