Nieuws

Publicaties 
Soms krijgen we als school de mogelijkheid iets meer over onszelf te vertellen in het Weekblad voor Ouder-Amstel. De links naar deze publicaties vindt u hieronder. 
 

Het Kofschip vaart een nieuwe koers (22 april, 2020)

 
Facebook  

Het Kofschip heeft op Facebook een account die wordt beheerd door onze Ouderraad. Hier vindt u regelmatig leuk nieuws over schoolactiviteiten. Neemt u eens een kijkje op www.facebook.com/KBSHetKofschip.   

 
Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief komt elke maand uit en wordt per mail naar alle ouders gestuurd. Deze wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen de directie en ouders. Er staat inhoudelijke en bestuurlijke informatie in die voor alle ouders van belang is. Door het te bundelen in de nieuwsbrief hoeven er minder mails naar ouders gestuurd te worden. Er staat ook een selectie in van de activiteiten die in school plaatsvinden, omdat ouders via Parro alleen de activiteiten zien van de groep waar hun kind(eren) inzitten.