Taal

Taal

Taal is een centraal vak op Het Kofschip. We bieden de verschillende taaldomeinen expliciet aan.
Daarnaast kunnen kinderen het geleerde oefenen binnen het samenhangende aanbod in de methode Alles-in-één.

In de groepen 1/2 werken we met de methode ‘Kleuterplein’.
Kinderen kunnen zich spelenderwijs ontwikkelen op álle kleuterdomeinen.
De aantrekkelijke thema’s hebben een vaste structuur en leiden de kinderen stap voor stap door de leerlijnen heen.
We vinden het belangrijk dat er ruimte blijft om te kleuteren!
Kleuters blijven kleuters. Zij willen spelen en dingen ontdekken.
Daarom bieden we veel thematische activiteiten in hoeken met wisselende materialen.
Door deze rijke speel- en leeromgeving worden kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken.
Dit leidt tot betrokkenheid en groei.


In groep 3 wordt lezen en taal verder ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Lijn 3’.
De computer en het digibord worden actief ingezet en er kan volop gedifferentieerd worden, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.


In groep 4 t/m 8 werken we met de methoden ‘Taal op maat en Spelling op maat’.
Taal en Spelling op maat is een een up-to-date en toekomstbestendige lesmethode, gebaseerd op de nieuwste inzichten en richtlijnen.

De methode biedt tevens een optimale aansluiting op het VO.
Taal en Spelling op maat is ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van opbrengstgericht werken, waarbij de leerprestaties van leerlingen systematisch en doelgericht worden verbeterd en de effectiviteit van het onderwijs wordt verhoogd. Evaluatie, reflectie en toetsing vinden doorlopend plaats. Daarnaast biedt Taal op maat extra lesdoelen die bijdragen aan niveauverhoging van alle leerlingen.


De lesstof wordt behandeld op basis van kennismaken, begrijpen en oefenen. Het programma van Taal op maat omvat de vier taaldomeinen:

  • Woordenschat: woorden leren, gebruiken en onthouden.
  • Kijk op taal: klanken, woorden, zinnen en taalgebruik.
  • Luisteren en spreken: luistervaardigheid, sociaal-communicatieve vaardigheden, gevarieerde woordenschat gebruiken,
    presentaties, non-verbale communicatie.
  • Schrijven: goed en mooi formuleren, creatief schrijven, het schrijven van zakelijke brieven, fictie- en informatieve teksten,
    instructies en betogende teksten.

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip’.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl