Rekenen

Rekenen
De ontwikkeling van de rekenvaardigheid start al in de groepen 1/2 en dan vooral spelenderwijs.
Met behulp van de methode ‘Kleuterplein’ worden tal van situaties gecreëerd, waarbij getallen en getalbegrip, maar ook meten, tijd en wegen aan de orde komen.

Vanaf groep 3 werken we met de rekenmethode ‘Wereld in getallen’.
Deze methode staat borg voor degelijk rekenonderwijs met aandacht voor alle aspecten van het rekenen.
De kinderen leren inzicht verwerven én hun vaardigheden oefenen. Evenwichtig rekenen dus! Cijferen krijgt veel aandacht, waaronder de klassieke staartdeling.
Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabel.

Wereld in getallen is opgebouwd volgens de ‘dakpanconstructie’.
Eerst is er instructie voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren.
Oefenen en herhalen is één van de sterkste punten van de methode. Dit zorgt voor een goed fundament.

Elk kind werkt ook dagelijks zelfstandig aan de weektaak. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod.
Zo leren de kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Bij de weektaak horen ook oefeningen op de computer.

De vorderingen van de kinderen worden op geregelde tijdstippen getoetst met methodegebonden toetsen en CITO-toetsen

 

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl