Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs
Op Het Kofschip geven de leerkrachten in de groepen 1/2 bewegingsonderwijs. Dit doen zij in de speelzaal en zo mogelijk buiten.
Het aanbod is wisselend en gericht op motoriek, bewegen in de ruimte, het aanleren van vaardigheden en samenwerken/ spelen.

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen o.l.v. de gymleerkracht in de gymzaal van de Bindelwijk.
We gebruiken de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’.
Tijdens de gymlessen komen de volgende onderdelen aan de orde: gymnastiek, atletiek en spel.
Ons bewegingsonderwijs is gericht op:

 • kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om bewegingsmogelijkheden te vergroten;
 • de kinderen met zo veel mogelijk verschillende sporten en bewegingssituaties kennis te laten maken;
 • leren omgaan met elementen als spanning, winst en verlies;
 • een positieve houding te ontwikkelen dan wel te behouden m.b.t. deelname aan de bewegingsonderwijs;
 • de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling en de bijhorende sociale vaardigheden;
 • Het hebben van plezier.

Naast de gymlessen wordt sport en bewegen ook gestimuleerd op andere momenten:

 • tijdens de pauzes en het overblijven;
 • er is een intensieve samenwerking met Coherente en diverse sportclubs i.h.k.v. het (na)schoolse sportaanbod.
  Het Kofschip stimuleert de leerlingen en stelt desgewenst ruimte beschikbaar voor diverse sport- en beweegactiviteiten;
 • indien mogelijk krijgen leerlingen vanaf groep 5 met diploma aan het einde van het schooljaar een aantal zwemlessen in het buitenbad. Doel is: vaardigheden bijhouden.
 • indien mogelijk proberen we externe aanbieders binnen te halen die gedurende korte of langere tijd een extra aanbod geven;
 • we doen mee met de Koningsspelen.

Comments are closed.

 • info.hetkofschip@ogamstelland.nl