Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid
Ouders hebben een belangrijke functie in de school. Eén van onze kernwaarden is ‘Samen’. Op Het Kofschip participeren ouders in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Daarnaast ondersteunen ouders ook ons onderwijs. Onder meer bij culturele activiteiten, niveaulezen, schoolfeesten en toernooien en grote en kleine klussen.

Wij zijn er trots op een grote groep ouders te hebben die ons ondersteunen en met ons meedenken over het beste onderwijs en een fijne sfeer op school.
Aan het begin van elk schooljaar vragen wij aan ouders om zich op te geven voor ondersteuning door middel van de ouderhulplijsten. De hulp die ouders ons geven gedurende het schooljaar heeft enerzijds een heel praktisch nut. Anderzijds is het ook een zeer goede manier om sociale contacten tussen ouders onderling te versterken en om het contact tussen ouders en leerkrachten te versterken.
Meerdere keren per jaar organiseren we Ouderpanel avonden. Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en school. De gespreksthema’s kunnen daarbij variëren. Een ouderpanel is een extra overlegvorm naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Het panel fungeert als klankbord waarin de school bij ouders nieuwe plannen kan polsen of waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde thema’s.
We proberen ouders betrokken te houden door gebruik te maken van diverse communicatiemiddelen, zoals deze website, de nieuwsbrief, panelavonden, parro, etc. Natuurlijk staan leerkrachten, intern begeleider, directie ook open voor een gesprek.

 

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl