Identiteit

Identiteit
Op alle scholen van onderwijsgroep Amstelland heeft levensbeschouwelijke vorming een belangrijke plek.
Nadenken over het leven helpt om dieper bij jezelf te komen.
Vanuit katholieke waarden hebben we op Het Kofschip gezamenlijk onze visie op leren en samenleven geformuleerd:
We gaan uit van het goede van de ander. Fouten maken mag. Daar leer je van en je kunt ze een ander leren vergeven.
Iedereen krijgt een kans op een nieuwe start. Daarbij helpen we elkaar.
Leren is voor ons meer dan alleen kennisoverdracht.
Wij willen kinderen leren goed te zorgen voor zichzelf, de ander en de wereld waarin zij leven; ervan te genieten;
niet bang te zijn om vragen te stellen en keuzes te maken.
Wij willen kinderen nieuwsgierig maken en ze stimuleren om zich te verwonderen over dat wat je misschien niet meteen ziet of begrijpt.
Kinderen het vertrouwen geven dat ze in staat zijn hun eigen weg te vinden als kritische, verantwoordelijke en sociale mensen.
We stellen op Het Kofschip de ‘(wereld)verhalen‘ centraal en gebruiken de methode “Hemel en aarde’ en de Kinderbijbel voor ons levensbeschouwelijk onderwijs.
In de methode Alles-in-1 komt het thema ’wereldgodsdiensten’ breed aan de orde.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl