Samenhangend onderwijs

Samenhangend onderwijs
Op Het Kofschip werken we in groep 1 t/m 3 thematisch en in samenhang met de methoden ‘Kleuterplein
en ‘Veilig leren lezen’. We zoeken door het jaar heen voortdurend de samenhang met de projecten in de midden- en bovenbouw van de methode ‘Alles-in-1′.

Vanaf schooljaar 2017-2018 werken we in groep 4 t/m 8 met de methode ‘Alles-in-1‘. Dé methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur  én meer,  komen in logische samenhang aan bod.
Alles-in-1′ voldoet aan alle eisen en wensen die er aan modern toekomstgericht onderwijs worden gesteld en maakt ons onderwijs krachtig en betekenisvol.
De methode komt tegemoet aan de verschillende manieren van Natuurlijk Leren (Meervoudige intelligentie).
Kinderen kunnen hun talenten laten zien. Gedurende een aantal weken werken alle groepen aan een zelfde thema.
‘s Avonds aan de maaltijd een mooi onderwerp voor gespreksstof. Ouders kunnen de vorderingen in de school ook zien.
De meerwaarde van samenhangend onderwijs:

  • De leerstof is logisch, effectief en efficiënt.
  • De motivatie en het leerrendement van kinderen en leerkrachten neemt toe.
  • Kinderen kunnen zich breed en verdiepend ontwikkelen.
  • Door de afwisseling van hoofd-, handen- en hart- activiteiten komt elke leerstijl aan bod.
  • Ouderbetrokkenheid neemt toe, doordat projecten duidelijk worden afgesloten en kinderen thuis enthousiast over school vertellen.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.alles-in-1.org. Of download de folder.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl