Meer- en hoogbegaafden

Aanbod meer- en hoogbegaafdheid
In onze zorg voor kinderen is er structureel en gerichte aandacht voor leerlingen die meer moeite hebben met de leerstof. We hebben hier een gericht zorgaanbod voor. Onze zorg gaat echter ook nadrukkelijk uit naar die leerlingen die meer en/of andere uitdaging nodig hebben.
Op Het Kofschip werken wij volgens de volgende uitgangspunten met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid:
– Iedere leerling krijgt op een zo goed mogelijke wijze passend onderwijs aangeboden.
– Leerlingen hebben recht op een zo groot/goed mogelijke ontwikkeling op emotioneel, sociaal, fysiek en cognitief gebied (gedrag, gevoel, behoefte)
– Iedere leerling heeft recht op (voor hem/haar) passend aangeboden onderwijs wat zo goed mogelijk wordt aangeboden. Hierbij houden we rekening met de behoeften en interesses van de leerlingen.
Wij vinden het erg belangrijk dat de talenten van de kinderen worden gezien. Ook de (hoog)begaafde kinderen moeten worden gezien. Ons uitgangspunt is dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Dit onderwijs wordt bij voorkeur in de eigen klas aangeboden. We ontwikkelen ons in schooljaar ’17-’18 op het werken met meer- en hoogbegaafde kinderen in de klas.
Hierbij gebruiken we verschillende (digitale) middelen, methoden en materialen. Het gaat er o.a. om dat begaafde kinderen ‘leren leren’ en plezier (blijven) ervaren in hun eigen ontwikkeling en school.
We verzorgen op donderdagmiddag een aanbod buiten de klas door een gespecialiseerde leerkracht. In ons protocol staat uitgelegd (Hst. 3) hoe wij dit aanpakken.

We ontwikkelen een ‘Protocol Hoogbegaafdheid’. Dit is een groeidocument. De eerste versie kunt u hier downloaden.
Middels een panelavond en onderling overleg betrekken we ouders bij onze ontwikkelingen.

Bij het ‘leren leren‘ gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang. In feite draait het hier om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd (kunt werken volgens plan) maar ook dat je in staat bent verschillende leer-strategie├źn (manieren van leren) in te zetten om informatie te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt zo ontzettend veel te leren, ook (of juist) als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl