Stage

Stage
Het Kofschip is een gezellige middelgrote, innovatieve school in Ouderkerk aan de Amstel waar kinderen, hun ouders en ook stagiaires van harte welkom zijn en zich thuis voelen. We zijn een Brede school, staan midden in het dorp en de samenleving en werken intensief samen met ouders, kinderen en opleidingen op basis van respect en wederzijds vertrouwen. Modern, boeiend en passend onderwijs met veel individuele aandacht voor de leerling is ons uitgangspunt. Wij bieden een inspirerende, stimulerende en uitdagende leeromgeving. Het is belangrijk dat ieder kind zijn talenten ontplooit en benut. Het is dan optimaal uitgerust om zich in te voegen in een snel veranderende samenleving.
Een uitstekend pedagogisch klimaat, een veilige en schone schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen vinden wij hierbij erg belangrijk. We besteden ruim voldoende tijd aan de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. Dit doen wij op een moderne, opbrengstgerichte manier, waarbij de leerstof binnen een natuurlijke context wordt aangeboden. Door gerichte inzet van onze onderwijstijd, blijft er voldoende tijd over voor de nieuwste ontwikkelingen, Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst door hen 21e eeuwse vaardigheden aan te leren. Denk hierbij aan thematisch samenhangend en natuurlijk leren, sociale en culturele en kunstzinnige vaardigheden, kritisch en creatief denken, eigenaarschap in het leren en ICT-vaardigheden. Het Kofschip heeft een hecht, betrokken en deskundig team dat zich blijft ontwikkelen. 

Lijkt het je leuk en leerzaam om bij ons stage te komen lopen?
Op Het Kofschip zijn verschillende stagemogelijkheden.
Met de Ipabo is een samenwerkingsovereenkomst en met de Marnixacademie (Utrecht) is een partnerschap afgesloten door Onderwijsgroep Amstelland.
Studenten van deze Hogescholen ontvangen we met voorrang.
Ook studenten van andere opleidingen (onderwijsassistent) kunnen reageren. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met de directie van Het Kofschip.
Het Kofschip is een door SBB erkend leerbedrijf.
Op Het Kofschip word je door opgeleide mentoren begeleid.
Daarnaast begeleiden bovenschoolse opleiders de LIO-ers, ook met school video-interactie begeleiding (SVIB).
Heb je belangstelling? Klik dan op bijgaande flyer. En misschien tot ziens!

 

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl