Groep 5 t/m 8

Groep 5 t/m 8
In de bovenbouw staan dagelijks de vaste onderdelen rekenen en taal op het programma. De leerlijn voor spelling is gekoppeld aan de taalmethode en deze lessen worden vier keer per week gegeven. Begrijpend Lezen is een apart onderdeel en komt twee keer per week aan de beurt. Daarnaast komen verschillende zaakvakken aan geïntegreerd bod. We gebruiken hiervoor de methode ‘Alles-in-1’.
Er wordt wekelijks aan de creatieve vakken gewerkt: muziek, dans/drama, handvaardigheid, textiele werkvormen en tekenen. Er is veel aandacht voor de sportieve ontwikkeling binnen en buiten de onderwijsuren. Ook in de bovenbouw werken we met de Kanjertraining. Er is wekelijks een les Engels. Gedurende het schooljaar is er aandacht voor de viering van feesten als Pasen en Kerst, daarnaast wordt twee wekelijks een les levensbeschouwing gegeven, waarbij, uitgaande van verhalen en persoonlijke ontwikkeling, godsdienst(en) en levensbeschouwingen worden besproken. In de bovenbouw wordt ICT ingezet ter ondersteuning, herhaling en verdieping van de leerstof. Daarnaast worden de laptops ingezet voor de methode ‘Alles in 1’, werkstukken, etc.
Ook ontwikkelen we ons op dit gebied. In groep 7 draaien we schooljaar ’17-’18 een pilot met het aanbieden van een typecursus onder schooltijd voor alle kinderen. In groep 8 leren de kinderen programmeren.

 

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl