Groep 4

Groep 4
In groep 4 begint de dag vaak met lezen. Hierna begint de rekenles. De belangrijkste onderwerpen die in groep 4 aan de orde komen zijn de tafels 1 t/m 10, het automatiseren t/m 20 en sommen tot 100. Naast het rekenen is er veel aandacht voor taal, spelling, woordenschat, schrijven en begrijpend lezen. De kinderen leren ook zelfstandig werken. Hierbij krijgen ze een aantal taken die ze zoveel mogelijk zelfstandig maken. Hierbij leren ze zelf hun eventuele problemen op te lossen, hun werk in te delen en om te gaan met uitgestelde aandacht. Daarnaast is ook ruimte voor de sociaal emotionele ontwikkeling (Kanjertraining), wereldoriëntatie (Groep 4 draait mee met de thema’s “Alles-in-1’), muzikale vorming en de creatieve vakken. Bij het knutselen gaan we mee met ‘Alles in 1’, de seizoenen en de feesten van het jaar. De computers en laptops worden gebruikt ter ondersteuning, herhaling en verdieping van de leerstof.

 

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl