Groep 1 en 2

Groep 1 en 2
Lekker kleuter zijn. Heerlijk spelen en ontdekken. Nieuwe dingen ervaren in de wereld om je heen. Op je eigen manier en in je eigen tempo. Dat wil zeggen dat er kinderen van groep 0 (jongste kleuters), groep 1 (middengroep) en de kinderen van groep 2 (oudste kleuters) samen in één lokaal werken en spelen. Kleuters leren vooral door spelen, ervaren en ontdekken. Precies dat is het uitgangspunt van de methode Kleuterplein. Het is een compleet pakket dat kleuters, kleuters laat zijn. Samen spelen, werken en bewegen.

Waarom gekozen voor deze werkwijze?
Op het Kofschip willen wij graag aan deze leeftijdsgroep ‘ontwikkeling- en ervaringsgericht onderwijs’ geven. Wij willen spelenderwijs, maar gericht werken aan de tussendoelen van taal en rekenen, maar ook de motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling ruim aan bod laten komen. De leerlijnen van de methode Kleuterplein zijn geïntegreerd in de thema-activiteiten. De leerdoelen zijn gebaseerd op tussendoelen Nederlands (woordenschat) en tussendoelen beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. Het Kofschip wil kleuters een plek bieden waar zij zichzelf kunnen zijn, terwijl ondertussen de tussendoelen met plezier en bijna ongemerkt worden gehaald. Van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling. Alles komt in elk thema aan bod. In de methode Kleuterplein vinden wij een zeer compleet pakket dat een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes in groep 3 biedt. Een betere start kun je kleuters niet geven!

 

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl