Aanmelden

Aanmelden
Na afloop van het kennismakingsgesprek ontvangt u het inschrijfformulier.

Uw kind staat voorlopig ingeschreven als u het volledig ingevulde en ondertekende formulier retourneert mét een kopie van het BSN-nummer. U kunt het formulier langs brengen, mailen, of digitaal invullen. U krijgt een e-mailbevestiging dat het formulier ontvangen is.

Na aanmelding (dit is nog geen inschrijving) van uw kind(eren) onderzoeken wij of we aan de eventuele ondersteuningsvraag van uw kind(eren) kunnen voldoen. Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan geeft u dat bij aanmelding aan de school door. Wij gebruiken vooral uw informatie om de ondersteuning van uw kind vast te stellen. Ook zullen wij u verzoeken gegevens te verstrekken van de school van herkomst en/of betrokken instanties. Drie maanden voor de vierde verjaardag van uw kind wordt u door de Intern Begeleider gebeld. Zij maakt met u een afspraak voor een intake gesprek. Als wij tot de conclusie komen dat wij aan de ondersteuningsvraag van uw kind(eren) kunnen voldoen gaan we over tot inschrijving.                              
Als wij tot de conclusie komen dat wij uw kind(eren) onvoldoende kunnen ondersteunen, zoeken we – in overleg met u – een school die dit wel kan. Dit noemen we zorgplicht.
Zes weken voor de 4e verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op om dagdelen met u af te spreken, waarop uw kind op school kan komen ‘wennen’.

Voor zij-instromers (kinderen ouder dan 4 jaar) geldt dat we contact opnemen met de school van herkomst en in overleg zullen gaan om te kijken naar de mogelijkheden die geboden kunnen worden.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl