Missie en visie

Missie en visie
Onze missie: “Onderwijs met een hart. Wij geven modern onderwijs van nu voor de wereld van morgen!”
Onze visie: We bereiden onze kinderen op een speelse manier voor op de toekomst, hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers.
Wij willen dat kinderen slagen voor het leven en niet alleen voor de toets.
Wij stimuleren dat door de eigenheid van ieder kind te herkennen en het kind zelfvertrouwen te geven.
Een kind dat nieuwsgierig is, zich dingen afvraagt, vragen stelt en geïnteresseerd is in nieuwe ervaringen en kennis,
heeft grotere mogelijkheden om zijn of haar talenten te ontplooien.

Er is binnen ons onderwijs veel aandacht voor de acht intelligenties van Gardner:
woordknap, beweegknap, rekenknap, muziekknap, beeldknap, zelfknap, samenknap en natuurknap.
Kinderen op Het Kofschip leren ook samen en van elkaar.
We ontwikkelen ons door het leren binnen onze school en de resultaten daarvan zichtbaar te maken.
Deze werkwijze (Leren Zichtbaar Maken) is geïnspireerd door het gedachtengoed van professor John Hattie.
Hij heeft twee belangrijke adviezen voor leraren:
•    Kijk naar je lesgeven door de ogen van de leerling.
•    Help leerlingen hun eigen leraar te worden.
Hoe doen we dat in de les?
Dit betekent dat we in de les duidelijke (individuele) leerdoelen benoemen, samen met leerlingen succescriteria formuleren, feedback geven (ook leerlingen onderling) en constant checken of leerlingen begrijpen wat ze leren. Kortom, we creëren een leercultuur waarin we hoge verwachtingen hebben en waarbij we uitgaan van een growth mindset (door veel te oefenen, word je steeds beter).

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl