Ouderraad


Ouderraad
De oudervereniging is de vereniging waar alle ouders lid van zijn. Deze vereniging is opgericht in november 2001. Het bestuur van de oudervereniging, de Ouderraad, organiseert in samenwerking met het team allerlei activiteiten voor de kinderen op school.
Deze activiteiten betreffen o.a.: Het schoolreisje; Sinterklaasfeest; Kerstfeest; Het zomerfeest; Door het jaar heen versieren van de school – versiergroep; Schoolfoto’s.
De Ouderraad bestaat uit een voorzitter (= tevens secretaris), een penningmeester,

hoofd versiergroep en een aantal vaste OR leden, welke de coördinatoren zijn van de verschillende werkgroepen die de activiteiten organiseren.
De OR leden van het schooljaar 2019 – 2020 zijn:
Reinoud Boersma – voorzitter
Clement Jongejan – penningmeester
Inge Bleijendaal
Mariska Lekkerkerker
Anjelie Makhanlal
Carel Steenwinkel
Tine Bosman
Anouk Sulter
Eveline Hesp


De zittingstermijn voor een lid van de ouderraad is in principe voor een periode van drie jaar.
Daarnaast zijn er per werkgroep/activiteit hulpouders die bij dit onderdeel ondersteunen.
Hulpouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar middels een formulier opgeven.

Emailadres: or.hetkofschip@ogamstelland.nlComments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl