Brede School

Brede school
Het Kofschip is een Brede school. Onze ambitie is om ons hierin steeds verder te ontwikkelen.
Een Brede school is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als middelpunt. Er is sprake van een structurele samenwerking tussen school en één of meerdere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en sport. Er is een gezamenlijke visie en een doorgaande lijn in de werkwijze. In feite betekent dat het afstemmen van activiteiten van de verschillende instellingen en weten van elkaar wat de situatie van de leerlingen is. Doorgaande lijnen zijn  er in verschillende vormen. Het kan gaan om afstemming van cultuur of sport binnen- en buitenschoolse, maar het kan ook gaan om afstemming van de zorg, of zorgen voor een ononderbroken pedagogische aanpak.
Het Kofschip kiest voor een combinatie van de profielen “Verrijking, zorg en opvang’ . Hierbij ligt het accent op sociaal, cultureel en sportief gebied. In deze doorgaande ontwikkelingslijn bestaat aandacht voor verrijkende activiteiten naast de cognitieve, om ook de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en andere doelgroepen een extra impuls te geven. Daarmee wordt het zelfvertrouwen en zelflerend vermogen gestimuleerd.

Het Kofschip werkt o.a. samen met Tante Kaatje, Coherente, sportclubs, de bibliotheek, Het Jeugdplein en andere externe organisaties en personen in Ouderkerk.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl