Contactpersoon

Contactpersoon (CPOG)
De contactpersoon ongewenst gedrag (CPOG)
De CPOG heeft tot taak de eerste opvang te verzorgen en advies te geven aan de leerling (of diens ouders) of de leerkracht die geconfronteerd wordt met pesten, seksuele intimidatie, geweld, agressie en discriminatie.
De contactpersoon is een personeelslid van de school die speciaal is opgeleid om te helpen bij problemen van zowel kinderen als ouders/verzorgers of leerkrachten. De contactpersoon heeft de volgende taken:

  • het aanhoren van problemen en advies geven zonder partij te kiezen;
  • doorverwijzen naar het bestuur als een probleem op school niet opgelost kan worden met de leerkracht en/of de directie;
  • op een vertrouwelijke manier richting geven aan het oplossen van problemen en u de weg wijzen in het proces;

Ook leerlingen kunnen met hun probleem naar de contactpersoon gaan. De contactpersoon helpt de leerling bij het oplossen van het probleem. Een leerling kan naar de contactpersoon gaan als hij een probleem heeft met:

  • de leerkracht;
  • met de ouders;
  • andere kinderen.

De contactpersoon luistert in eerste instantie vooral naar het kind. Uiteraard is dit gesprek vertrouwelijk. Vervolgens wordt samen met de leerling gezocht naar een passende oplossing. Soms is het nodig om contact op te nemen met de ouders. Dit wordt vooraf besproken met het kind. De contactpersonen op Het Kofschip zijn: Mirjam Hoogeveen en Melanie Velthuis
Anonieme klachten kunnen niet worden behandeld.

De vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de school en Onderwijsgroep Amstelland . Deze vertrouwenspersoon is door het bestuur van Amstelland benoemd. Als er een probleem is dat op school en binnen het bestuur niet kan worden opgelost, dan kunt u met uw klacht naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon begeleidt u bij een verdere procedure. Zij bemiddelt, adviseert, steunt, onderzoekt en verwijst. Als de klager besluit een officiële klacht in te dienen, helpt de vertrouwenspersoon daarbij als dat nodig is. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid.

Onder het kopje ‘klachtenprocedure’ vindt u de naam en contactgegevens van deze persoon.

 

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl