Boeiend onderwijs

Boeiend onderwijs
In onze school staan 3 pijlers centraal: sociaal-emotionele ontwikkeling, leren en creativiteit. We streven naar het in balans brengen en houden van deze pijlers. Dit willen we bereiken door Boeiend Onderwijs te geven aan élk kind.
Informatie over de inhoud van Boeiend onderwijs vindt u in de mindmap.

Een korte omschrijving voor wat Boeiend onderwijs voor ons betekent:

Betekenisvol
School en omgeving zijn niet los te koppelen, kinderen leren van het leven. Er wordt in school niet alleen geleerd uit boeken of met computers, maar kinderen horen kennis te maken met échte materialen binnen of buiten school. De doelstelling waarom we iets leren dient helder te zijn. We willen aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Ontwikkelen van alle intelligenties
Bij meervoudige intelligenties wordt er vanuit gegaan dat elk mens zijn/haar intelligentie in te delen is naar 8 gebieden. Alle 8 gebieden dienen geprikkeld en gestimuleerd te worden. Niet alleen waar je goed in bent, maar zeker ook niet alleen wat het minst ontwikkeld is.

Veilige omgeving
Een veilige omgeving in onontbeerlijk om tot leren te komen. We creëren een cultuur waar ‘fouten maken mag’, er goede relaties worden opgebouwd en er een basis van vertrouwen is.

Denkgewoonten / intelligent gedrag
We werken op Het Kofschip aan denkgewoonten en intelligent gedrag: het denken moet van kwaliteit te zijn, er moet sprake te zijn van open communicatie, er moet ruimte te zijn voor het bespreken en omgaan met gevoelens en het aanleren van belangrijke attitudes.

Samenhang
We willen binnen school duidelijk maken dat een school werkt als een systeem. Dat zaken niet los te koppelen zijn van elkaar. Medewerkers van school horen zich te richten op het denken in systemen (hierbij gebruik makend van middelen als grafieken, cirkels en lussen), samenhangen te zien en veelvuldig te brainstormen.

Samenwerken
Kunnen samenwerken is een belangrijke kwaliteit in de huidige samenleving. Kinderen dienen in de mogelijkheid te worden gebracht om in wisselende groepen te werken en de principes van coöperatief leren aangeleerd te krijgen. Hierbij is het belangrijk te weten dat coöperatief leren geen methode is, maar een manier om in een les het lesdoel effectiever te bereiken.

Oefenen van hersenen
Het is belangrijk dat hersenen geoefend worden. Indien hersenen niet veelvuldig gebruikt worden, zullen hersenen zich ook minder goed ontwikkelen. Daarom willen we op Het Kofschip aandacht besteden aan: het ontwikkelen van denken, het klimaat voor denken, het geven van lessen waarin denken centraal staat en ook lessen óver denken.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl