Meervoudige intelligenties

Meervoudige intelligenties
Het Kofschip streeft ernaar dat kinderen zich breed ontwikkelen. Dat kan door een beroep te doen op alle intelligenties.
Deze kunnen ook ingezet worden voor kinderen met specifieke leerproblemen. Dat kan door gebruik te maken van hun sterkst ontwikkelde intelligenties. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Wij vinden dat er in het onderwijs ook aandacht moet zijn voor capaciteiten als sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal  vermogen. Door kinderen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die verder gaat dan einddoelen en die ontwikkelingen om wil zetten in levensvaardigheden.

Meervoudige Intelligentie betekent voor het onderwijs het stimuleren van een brede ontwikkeling, uitgaan van verschillen en het unieke van elk kind waarderen, je zwakke en sterke kanten leren kennen en deze weten in te zetten om te leren, samen te werken en te communiceren. Kortom, het benutten van al je intelligenties.
Tot nu toe zijn er op basis van onderzoek acht intelligenties vastgesteld met de volgende kenmerken:
Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica. (taalknap)
Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek. (muziekknap)
Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen. (zelfknap)
Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.(mensknap)
Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.(beweegknap)
Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.(beeldknap)
Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.(rekenknap)
Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.(natuurknap)

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl